Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Steve K.Hunt

Ystadegau mynychu Cynghorydd Steve K.Hunt
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:26
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 20   77%
Cafwyd Ymddiheuriad:6   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   23%
Yn bresennol:14

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Steve K.Hunt
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
05/12/2023, 10:00 Cyd-bwyllgor Corfforedig De-orllewin Cymru ,05/12/2023, 10:00 Yn bresennol
23/01/2024, 10:00 Cyd-bwyllgor Corfforedig De-orllewin Cymru ,23/01/2024, 10:00 Yn bresennol
21/02/2024, 09:00 Cyd-bwyllgor Corfforedig De-orllewin Cymru ,21/02/2024, 09:00 Yn bresennol
23/05/2024, 10:00 Cyd-bwyllgor Corfforedig De-orllewin Cymru ,23/05/2024, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
20/12/2023, 11:00 Cyfarfod ar y Cyd o’r Cabinet/Pwyllgor Craffu Gwasanaethau’r Amgylchedd, Adfywio a’r Strydlun ,20/12/2023, 11:00 Yn bresennol
08/05/2024, 14:00 Cyfarfod ar y Cyd y Cabinet/Pwyllgorau Craffu ar Addysg, Sgiliau a Lles ,08/05/2024, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
10/05/2024, 14:00 Cyfarfod Blynyddol y Cyngor ,10/05/2024, 14:00 Disgwyliedig
15/05/2024, 14:00 Cyfarfod Blynyddol y Cyngor ,15/05/2024, 14:00 Disgwyliedig
30/01/2024, 14:00 Cyngor ,30/01/2024, 14:00 Yn bresennol
07/03/2024, 14:00 Cyngor ,07/03/2024, 14:00 Disgwyliedig
13/03/2024, 15:30 Cyngor ,13/03/2024, 15:30 Cafwyd Ymddiheuriad
20/03/2024, 14:00 Cyngor ,20/03/2024, 14:00 Yn bresennol
09/01/2024, 14:05 Is-bwyllgor (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ,09/01/2024, 14:05 Yn bresennol
20/02/2024, 14:05 Is-bwyllgor (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ,20/02/2024, 14:05 Yn bresennol
09/04/2024, 14:05 Is-bwyllgor (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ,09/04/2024, 14:05 Yn bresennol
09/01/2024, 14:00 Is-bwyllgor Craffu (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ,09/01/2024, 14:00 Yn bresennol
20/02/2024, 14:00 Is-bwyllgor Craffu (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ,20/02/2024, 14:00 Yn bresennol
09/04/2024, 14:00 Is-bwyllgor Craffu (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ,09/04/2024, 14:00 Yn bresennol
10/01/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,10/01/2024, 10:00 Yn bresennol
13/12/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,13/12/2023, 14:00 Yn bresennol
20/12/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,20/12/2023, 14:00 Yn bresennol
22/01/2024, 10:30 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,22/01/2024, 10:30 Yn bresennol
14/02/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,14/02/2024, 14:00 Yn bresennol
21/02/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,21/02/2024, 14:00 Yn bresennol
28/02/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,28/02/2024, 14:00 Yn bresennol
06/03/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,06/03/2024, 14:00 Yn bresennol
18/03/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,18/03/2024, 10:00 Yn bresennol
27/03/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,27/03/2024, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
17/04/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,17/04/2024, 14:00 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 26/04/2024, 10:00 Disgwyliedig
08/05/2024, 10:00 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,08/05/2024, 10:00 Yn bresennol
11/12/2023, 14:00 Pwyllgor Personél ,11/12/2023, 14:00 Yn bresennol
13/12/2023, 14:05 Y Cabinet ,13/12/2023, 14:05 Yn bresennol
20/12/2023, 14:05 Y Cabinet ,20/12/2023, 14:05 Yn bresennol
22/01/2024, 10:35 Y Cabinet ,22/01/2024, 10:35 Yn bresennol
14/02/2024, 14:05 Y Cabinet ,14/02/2024, 14:05 Yn bresennol
21/02/2024, 14:05 Y Cabinet ,21/02/2024, 14:05 Yn bresennol
28/02/2024, 14:05 Y Cabinet ,28/02/2024, 14:05 Yn bresennol
06/03/2024, 14:05 Y Cabinet ,06/03/2024, 14:05 Yn bresennol
18/03/2024, 10:00 Y Cabinet ,18/03/2024, 10:00 Yn bresennol
27/03/2024, 14:05 Y Cabinet ,27/03/2024, 14:05 Cafwyd Ymddiheuriad
17/04/2024, 14:05 Y Cabinet ,17/04/2024, 14:05 Yn bresennol
08/05/2024, 14:05 Y Cabinet ,08/05/2024, 14:05 Cafwyd Ymddiheuriad
15/05/2024, 14:05 Y Cabinet ,15/05/2024, 14:05 Yn bresennol