Yn bresennol

Presenoldeb Councillor Wayne Carpenter

Ystadegau mynychu Councillor Wayne Carpenter
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:27
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 22   81%
Cafwyd Ymddiheuriad:4   80% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   19%
Yn bresennol:1

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Councillor Wayne Carpenter
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
17/02/2023, 14:15 Cyd-bwyllgor Amlosgfa Margam ,17/02/2023, 14:15 Yn bresennol
02/06/2023, 14:15 Cyd-bwyllgor Amlosgfa Margam ,02/06/2023, 14:15 Cafwyd Ymddiheuriad
19/04/2023, 14:00 Cyfarfod ar y Cyd y Cabinet/Pwyllgorau Craffu ar Addysg, Sgiliau a Lles ,19/04/2023, 14:00 Disgwyliedig
24/05/2023, 14:00 Cyfarfod Blynyddol y Cyngor ,24/05/2023, 14:00 Yn bresennol
14/12/2022, 14:00 Cyngor ,14/12/2022, 14:00 Yn bresennol
01/02/2023, 14:00 Cyngor ,01/02/2023, 14:00 Yn bresennol
02/03/2023, 14:00 Cyngor ,02/03/2023, 14:00 Yn bresennol
15/03/2023, 14:00 Cyngor ,15/03/2023, 14:00 Absennol
23/03/2023, 14:00 Cyngor ,23/03/2023, 14:00 Yn bresennol
26/04/2023, 14:00 Cyngor ,26/04/2023, 14:00 Yn bresennol
13/12/2022, 14:00 Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ,13/12/2022, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
06/03/2023, 10:00 Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ,06/03/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
15/05/2023, 10:00 Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ,15/05/2023, 10:00 Yn bresennol
25/01/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles ,25/01/2023, 14:00 Yn bresennol
16/03/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles ,16/03/2023, 14:00 Yn bresennol
13/04/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles ,13/04/2023, 14:00 Yn bresennol
25/05/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles ,25/05/2023, 14:00 Yn bresennol
20/01/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,20/01/2023, 10:00 Yn bresennol
03/03/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,03/03/2023, 10:00 Yn bresennol
14/04/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,14/04/2023, 10:00 Yn bresennol
02/06/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,02/06/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
13/12/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,13/12/2022, 10:00 Yn bresennol
24/05/2023, 14:15 Pwyllgor Deddfau Trwyddedu a Gamblo ,24/05/2023, 14:15 Yn bresennol
13/02/2023, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,13/02/2023, 14:00 Yn bresennol
17/04/2023, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,17/04/2023, 14:00 Disgwyliedig
12/01/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,12/01/2023, 14:00 Yn bresennol
15/02/2023, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,15/02/2023, 10:00 Yn bresennol
17/03/2023, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,17/03/2023, 10:00 Yn bresennol
31/01/2023, 09:30 Pwyllgor Safonau ,31/01/2023, 09:30 Yn bresennol
11/04/2023, 09:30 Pwyllgor Safonau ,11/04/2023, 09:30 Yn bresennol