Yn bresennol

Presenoldeb Councillor Wayne Carpenter

Ystadegau mynychu Councillor Wayne Carpenter
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:29
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 26   90%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   67% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   10%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Councillor Wayne Carpenter
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
06/10/2023, 14:15 Cyd-bwyllgor Amlosgfa Margam ,06/10/2023, 14:15 Yn bresennol
07/12/2023, 11:00 Cyd-bwyllgor Amlosgfa Margam ,07/12/2023, 11:00 Yn bresennol
16/02/2024, 14:15 Cyd-bwyllgor Amlosgfa Margam ,16/02/2024, 14:15 Disgwyliedig
20/12/2023, 11:00 Cyfarfod ar y Cyd o’r Cabinet/Pwyllgor Craffu Gwasanaethau’r Amgylchedd, Adfywio a’r Strydlun ,20/12/2023, 11:00 Yn bresennol
20/11/2023, 14:00 Cyfarfod ar y Cyd y Cabinet/Pwyllgorau Craffu ar Addysg, Sgiliau a Lles ,20/11/2023, 14:00 Yn bresennol
04/10/2023, 14:00 Cyngor ,04/10/2023, 14:00 Yn bresennol
15/11/2023, 14:00 Cyngor ,15/11/2023, 14:00 Yn bresennol
30/01/2024, 14:00 Cyngor ,30/01/2024, 14:00 Yn bresennol
04/09/2023, 10:00 Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ,04/09/2023, 10:00 Yn bresennol
02/10/2023, 10:00 Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ,02/10/2023, 10:00 Yn bresennol
30/10/2023, 10:00 Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ,30/10/2023, 10:00 Yn bresennol
27/11/2023, 10:00 Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ,27/11/2023, 10:00 Yn bresennol
19/02/2024, 10:00 Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ,19/02/2024, 10:00 Yn bresennol
28/09/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles ,28/09/2023, 14:00 Yn bresennol
23/11/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles ,23/11/2023, 14:00 Yn bresennol
08/01/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles ,08/01/2024, 14:00 Yn bresennol
01/02/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles ,01/02/2024, 14:00 Yn bresennol
14/09/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,14/09/2023, 10:00 Yn bresennol
06/10/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,06/10/2023, 10:00 Yn bresennol
14/11/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,14/11/2023, 10:00 Yn bresennol
10/01/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,10/01/2024, 10:00 Yn bresennol
12/01/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,12/01/2024, 10:00 Yn bresennol
09/02/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,09/02/2024, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
30/10/2023, 10:00 Pwyllgor Deddfau Trwyddedu a Gamblo ,30/10/2023, 10:00 Yn bresennol
04/09/2023, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,04/09/2023, 14:00 Yn bresennol
27/11/2023, 13:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,27/11/2023, 13:00 Absennol
12/10/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,12/10/2023, 14:00 Yn bresennol
13/11/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,13/11/2023, 14:00 Yn bresennol
26/01/2024, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,26/01/2024, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
10/10/2023, 09:30 Pwyllgor Safonau ,10/10/2023, 09:30 Yn bresennol