Yn bresennol

Presenoldeb Councillor Tim Bowen

Ystadegau mynychu Councillor Tim Bowen
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:28
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 28   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Yn bresennol:5

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Councillor Tim Bowen
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
14/11/2023, 10:30 Bwrdd Cabinet yr Amgylchedd, Adfywio a Gwasanaethau Strydlun ,14/11/2023, 10:30 Yn bresennol
09/02/2024, 10:30 Bwrdd Cabinet yr Amgylchedd, Adfywio a Gwasanaethau Strydlun ,09/02/2024, 10:30 Yn bresennol
24/10/2023, 10:00 Cyd-bwyllgor Corfforedig De-orllewin Cymru ,24/10/2023, 10:00 Yn bresennol
23/01/2024, 10:00 Cyd-bwyllgor Corfforedig De-orllewin Cymru ,23/01/2024, 10:00 Yn bresennol
21/02/2024, 09:00 Cyd-bwyllgor Corfforedig De-orllewin Cymru ,21/02/2024, 09:00 Yn bresennol
24/10/2023, 14:00 Cyd-bwyllgor Craffu Dinas-ranbarth Bae Abertawe ,24/10/2023, 14:00 Yn bresennol
13/02/2024, 14:00 Cyd-bwyllgor Craffu Dinas-ranbarth Bae Abertawe ,13/02/2024, 14:00 Yn bresennol
20/12/2023, 11:00 Cyfarfod ar y Cyd o’r Cabinet/Pwyllgor Craffu Gwasanaethau’r Amgylchedd, Adfywio a’r Strydlun ,20/12/2023, 11:00 Yn bresennol
20/11/2023, 14:00 Cyfarfod ar y Cyd y Cabinet/Pwyllgorau Craffu ar Addysg, Sgiliau a Lles ,20/11/2023, 14:00 Yn bresennol
04/10/2023, 14:00 Cyngor ,04/10/2023, 14:00 Yn bresennol
15/11/2023, 14:00 Cyngor ,15/11/2023, 14:00 Yn bresennol
30/01/2024, 14:00 Cyngor ,30/01/2024, 14:00 Yn bresennol
02/11/2023, 14:00 Is-bwyllgor Trosolwg A Chraffu Cyd-bwyllgor Corfforedig Rhanbarthol De-Orllewin Cymru ,02/11/2023, 14:00 Yn bresennol
16/01/2024, 14:00 Is-bwyllgor Trosolwg A Chraffu Cyd-bwyllgor Corfforedig Rhanbarthol De-Orllewin Cymru ,16/01/2024, 14:00 Yn bresennol
15/02/2024, 12:30 Is-bwyllgor Trosolwg A Chraffu Cyd-bwyllgor Corfforedig Rhanbarthol De-Orllewin Cymru ,15/02/2024, 12:30 Yn bresennol
14/09/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,14/09/2023, 10:00 Yn bresennol
06/10/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,06/10/2023, 10:00 Yn bresennol
14/11/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,14/11/2023, 10:00 Yn bresennol
10/01/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,10/01/2024, 10:00 Yn bresennol
12/01/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,12/01/2024, 10:00 Yn bresennol
09/02/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,09/02/2024, 10:00 Yn bresennol
20/09/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,20/09/2023, 14:00 Yn bresennol
13/10/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,13/10/2023, 10:00 Yn bresennol
08/11/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,08/11/2023, 14:00 Yn bresennol
28/11/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,28/11/2023, 14:00 Yn bresennol
13/12/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,13/12/2023, 14:00 Yn bresennol
20/12/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,20/12/2023, 14:00 Yn bresennol
22/01/2024, 10:30 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,22/01/2024, 10:30 Yn bresennol
14/02/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,14/02/2024, 14:00 Yn bresennol
21/02/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,21/02/2024, 14:00 Yn bresennol
12/09/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,12/09/2023, 10:00 Yn bresennol
25/09/2023, 14:00 Pwyllgor Personél ,25/09/2023, 14:00 Yn bresennol
11/12/2023, 14:00 Pwyllgor Personél ,11/12/2023, 14:00 Yn bresennol