Yn bresennol

Presenoldeb Councillor Caroline Lewis

Ystadegau mynychu Councillor Caroline Lewis
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:9
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   67%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   67% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   33%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Councillor Caroline Lewis
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
08/05/2024, 14:00 Cyfarfod ar y Cyd y Cabinet/Pwyllgorau Craffu ar Addysg, Sgiliau a Lles ,08/05/2024, 14:00 Yn bresennol
10/05/2024, 14:00 Cyfarfod Blynyddol y Cyngor ,10/05/2024, 14:00 Disgwyliedig
15/05/2024, 14:00 Cyfarfod Blynyddol y Cyngor ,15/05/2024, 14:00 Disgwyliedig
30/01/2024, 14:00 Cyngor ,30/01/2024, 14:00 Yn bresennol
07/03/2024, 14:00 Cyngor ,07/03/2024, 14:00 Disgwyliedig
13/03/2024, 15:30 Cyngor ,13/03/2024, 15:30 Cafwyd Ymddiheuriad
20/03/2024, 14:00 Cyngor ,20/03/2024, 14:00 Absennol
08/01/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles ,08/01/2024, 14:00 Yn bresennol
01/02/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles ,01/02/2024, 14:00 Yn bresennol
14/03/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles ,14/03/2024, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
25/04/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles ,25/04/2024, 14:00 Yn bresennol
11/12/2023, 14:00 Pwyllgor Personél ,11/12/2023, 14:00 Disgwyliedig
11/03/2024, 14:00 Pwyllgor Personél ,11/03/2024, 14:00 Yn bresennol