Yn bresennol

Presenoldeb Councillor Andrew Dacey

Ystadegau mynychu Councillor Andrew Dacey
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:20
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 14   70%
Cafwyd Ymddiheuriad:6   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   30%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Councillor Andrew Dacey
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
06/10/2023, 14:15 Cyd-bwyllgor Amlosgfa Margam ,06/10/2023, 14:15 Yn bresennol
07/12/2023, 11:00 Cyd-bwyllgor Amlosgfa Margam ,07/12/2023, 11:00 Yn bresennol
04/07/2023, 14:00 Cyd-bwyllgor Craffu Dinas-ranbarth Bae Abertawe ,04/07/2023, 14:00 Yn bresennol
24/10/2023, 14:00 Cyd-bwyllgor Craffu Dinas-ranbarth Bae Abertawe ,24/10/2023, 14:00 Yn bresennol
12/07/2023, 14:00 Cyngor ,12/07/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
04/10/2023, 14:00 Cyngor ,04/10/2023, 14:00 Yn bresennol
15/11/2023, 14:00 Cyngor ,15/11/2023, 14:00 Yn bresennol
10/07/2023, 10:00 Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ,10/07/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
07/08/2023, 10:00 Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ,07/08/2023, 10:00 Yn bresennol
04/09/2023, 10:00 Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ,04/09/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
02/10/2023, 10:00 Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ,02/10/2023, 10:00 Yn bresennol
30/10/2023, 10:00 Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ,30/10/2023, 10:00 Yn bresennol
27/11/2023, 10:00 Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ,27/11/2023, 10:00 Yn bresennol
14/07/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,14/07/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
28/07/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,28/07/2023, 10:00 Yn bresennol
14/09/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,14/09/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
06/10/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,06/10/2023, 10:00 Yn bresennol
14/11/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,14/11/2023, 10:00 Yn bresennol
10/07/2023, 10:00 Pwyllgor Deddfau Trwyddedu a Gamblo ,10/07/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
30/10/2023, 10:00 Pwyllgor Deddfau Trwyddedu a Gamblo ,30/10/2023, 10:00 Yn bresennol