Yn bresennol

Presenoldeb Councillor Sarah Thomas

Ystadegau mynychu Councillor Sarah Thomas
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 14   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Councillor Sarah Thomas
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
24/05/2023, 14:00 Cyfarfod Blynyddol y Cyngor ,24/05/2023, 14:00 Yn bresennol
01/02/2023, 14:00 Cyngor ,01/02/2023, 14:00 Yn bresennol
02/03/2023, 14:00 Cyngor ,02/03/2023, 14:00 Yn bresennol
15/03/2023, 14:00 Cyngor ,15/03/2023, 14:00 Yn bresennol
23/03/2023, 14:00 Cyngor ,23/03/2023, 14:00 Yn bresennol
26/04/2023, 14:00 Cyngor ,26/04/2023, 14:00 Yn bresennol
06/03/2023, 10:00 Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ,06/03/2023, 10:00 Yn bresennol
15/05/2023, 10:00 Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ,15/05/2023, 10:00 Yn bresennol
15/12/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol ,15/12/2022, 14:00 Disgwyliedig
28/03/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,28/03/2023, 10:00 Yn bresennol
27/04/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,27/04/2023, 10:00 Yn bresennol
24/05/2023, 14:15 Pwyllgor Deddfau Trwyddedu a Gamblo ,24/05/2023, 14:15 Yn bresennol
17/04/2023, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,17/04/2023, 14:00 Yn bresennol
31/01/2023, 09:30 Pwyllgor Safonau ,31/01/2023, 09:30 Yn bresennol
11/04/2023, 09:30 Pwyllgor Safonau ,11/04/2023, 09:30 Yn bresennol