Yn bresennol

Presenoldeb Councillor Jeremy Hurley

Ystadegau mynychu Councillor Jeremy Hurley
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:33
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 32   97%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   3%
Yn bresennol:5

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Councillor Jeremy Hurley
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
27/10/2022, 14:01 Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles y Cabinet ,27/10/2022, 14:01 Yn bresennol
24/11/2022, 14:00 Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles y Cabinet ,24/11/2022, 14:00 Yn bresennol
08/12/2022, 14:01 Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles y Cabinet ,08/12/2022, 14:01 Yn bresennol
25/01/2023, 14:00 Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles y Cabinet ,25/01/2023, 14:00 Yn bresennol
08/02/2023, 12:00 Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles y Cabinet ,08/02/2023, 12:00 Yn bresennol
16/03/2023, 14:00 Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles y Cabinet ,16/03/2023, 14:00 Yn bresennol
24/03/2023, 09:15 Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles y Cabinet ,24/03/2023, 09:15 Disgwyliedig
09/11/2022, 14:00 Cyngor ,09/11/2022, 14:00 Yn bresennol
14/12/2022, 14:00 Cyngor ,14/12/2022, 14:00 Yn bresennol
01/02/2023, 14:00 Cyngor ,01/02/2023, 14:00 Yn bresennol
02/03/2023, 14:00 Cyngor ,02/03/2023, 14:00 Yn bresennol
15/03/2023, 14:00 Cyngor ,15/03/2023, 14:00 Yn bresennol
23/03/2023, 14:00 Cyngor ,23/03/2023, 14:00 Yn bresennol
24/01/2023, 14:10 Is-bwyllgor (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ,24/01/2023, 14:10 Yn bresennol
24/01/2023, 14:00 Is-bwyllgor Craffu (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ,24/01/2023, 14:00 Yn bresennol
27/10/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles ,27/10/2022, 14:00 Yn bresennol
24/11/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles ,24/11/2022, 14:00 Yn bresennol
08/12/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles ,08/12/2022, 14:00 Yn bresennol
25/01/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles ,25/01/2023, 14:00 Yn bresennol
16/03/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles ,16/03/2023, 14:00 Yn bresennol
19/10/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,19/10/2022, 14:00 Yn bresennol
21/11/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,21/11/2022, 10:00 Yn bresennol
30/11/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,30/11/2022, 14:00 Yn bresennol
19/01/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,19/01/2023, 14:00 Disgwyliedig
22/02/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,22/02/2023, 14:00 Disgwyliedig
01/03/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,01/03/2023, 14:00 Yn bresennol
10/03/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,10/03/2023, 14:00 Disgwyliedig
21/10/2022, 10:00 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,21/10/2022, 10:00 Yn bresennol
01/11/2022, 10:00 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,01/11/2022, 10:00 Yn bresennol
05/12/2022, 15:00 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,05/12/2022, 15:00 Yn bresennol
12/12/2022, 15:00 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,12/12/2022, 15:00 Yn bresennol
16/02/2023, 14:00 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,16/02/2023, 14:00 Yn bresennol
08/03/2023, 14:00 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,08/03/2023, 14:00 Yn bresennol
24/10/2022, 14:00 Pwyllgor Personél ,24/10/2022, 14:00 Yn bresennol
28/11/2022, 14:00 Pwyllgor Personél ,28/11/2022, 14:00 Absennol
27/02/2023, 14:00 Pwyllgor Personél ,27/02/2023, 14:00 Yn bresennol
19/10/2022, 14:01 Y Cabinet ,19/10/2022, 14:01 Yn bresennol
21/11/2022, 10:01 Y Cabinet ,21/11/2022, 10:01 Yn bresennol
30/11/2022, 14:01 Y Cabinet ,30/11/2022, 14:01 Yn bresennol
19/01/2023, 14:01 Y Cabinet ,19/01/2023, 14:01 Yn bresennol
22/02/2023, 14:01 Y Cabinet ,22/02/2023, 14:01 Yn bresennol
01/03/2023, 14:01 Y Cabinet ,01/03/2023, 14:01 Yn bresennol