Yn bresennol

Presenoldeb Councillor Jeremy Hurley

Ystadegau mynychu Councillor Jeremy Hurley
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:26
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 23   88%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   67% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   12%
Yn bresennol:11

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Councillor Jeremy Hurley
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
06/07/2023, 14:05 Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles y Cabinet ,06/07/2023, 14:05 Yn bresennol
18/07/2023, 10:00 Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles y Cabinet ,18/07/2023, 10:00 Yn bresennol
28/09/2023, 14:05 Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles y Cabinet ,28/09/2023, 14:05 Yn bresennol
23/11/2023, 14:05 Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles y Cabinet ,23/11/2023, 14:05 Yn bresennol
23/11/2023, 14:30 Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles y Cabinet ,23/11/2023, 14:30 Yn bresennol
14/07/2023, 10:30 Bwrdd Cabinet yr Amgylchedd, Adfywio a Gwasanaethau Strydlun ,14/07/2023, 10:30 Yn bresennol
28/07/2023, 10:30 Bwrdd Cabinet yr Amgylchedd, Adfywio a Gwasanaethau Strydlun ,28/07/2023, 10:30 Yn bresennol
14/09/2023, 10:30 Bwrdd Cabinet yr Amgylchedd, Adfywio a Gwasanaethau Strydlun ,14/09/2023, 10:30 Yn bresennol
06/10/2023, 10:30 Bwrdd Cabinet yr Amgylchedd, Adfywio a Gwasanaethau Strydlun ,06/10/2023, 10:30 Yn bresennol
14/11/2023, 10:30 Bwrdd Cabinet yr Amgylchedd, Adfywio a Gwasanaethau Strydlun ,14/11/2023, 10:30 Yn bresennol
17/11/2023, 10:30 Bwrdd Cabinet yr Amgylchedd, Adfywio a Gwasanaethau Strydlun ,17/11/2023, 10:30 Disgwyliedig
09/10/2023, 15:30 Cyd-bwyllgor Corfforedig De-orllewin Cymru – Is-bwyllgor Lles Economaidd a Datblygiad Economaidd Rhanbarthol ,09/10/2023, 15:30 Yn bresennol
09/10/2023, 10:00 Cyd-bwyllgor Corfforedig De-orllewin Cymru – Is-bwyllgor Trafnidiaeth Ranbarthol ,09/10/2023, 10:00 Yn bresennol
06/11/2023, 14:00 Cyd-bwyllgor Corfforedig De-orllewin Cymru – Is-bwyllgor Ynni ,06/11/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
20/11/2023, 14:00 Cyfarfod ar y Cyd y Cabinet/Pwyllgorau Craffu ar Addysg, Sgiliau a Lles ,20/11/2023, 14:00 Yn bresennol
12/07/2023, 14:00 Cyngor ,12/07/2023, 14:00 Yn bresennol
04/10/2023, 14:00 Cyngor ,04/10/2023, 14:00 Yn bresennol
15/11/2023, 14:00 Cyngor ,15/11/2023, 14:00 Yn bresennol
06/07/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles ,06/07/2023, 14:00 Yn bresennol
28/09/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles ,28/09/2023, 14:00 Yn bresennol
23/11/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles ,23/11/2023, 14:00 Yn bresennol
14/07/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,14/07/2023, 10:00 Yn bresennol
28/07/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,28/07/2023, 10:00 Yn bresennol
14/09/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,14/09/2023, 10:00 Yn bresennol
06/10/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,06/10/2023, 10:00 Yn bresennol
14/11/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,14/11/2023, 10:00 Yn bresennol
28/06/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,28/06/2023, 14:00 Yn bresennol
20/09/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,20/09/2023, 14:00 Yn bresennol
13/10/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,13/10/2023, 10:00 Disgwyliedig
08/11/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,08/11/2023, 14:00 Yn bresennol
28/11/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,28/11/2023, 14:00 Yn bresennol
23/06/2023, 14:30 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,23/06/2023, 14:30 Absennol
31/10/2023, 10:00 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,31/10/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
27/11/2023, 14:30 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,27/11/2023, 14:30 Yn bresennol
28/06/2023, 14:05 Y Cabinet ,28/06/2023, 14:05 Yn bresennol
20/09/2023, 14:05 Y Cabinet ,20/09/2023, 14:05 Yn bresennol
08/11/2023, 14:05 Y Cabinet ,08/11/2023, 14:05 Yn bresennol
20/11/2023, 14:05 Y Cabinet ,20/11/2023, 14:05 Yn bresennol
28/11/2023, 14:05 Y Cabinet ,28/11/2023, 14:05 Yn bresennol