Yn bresennol

Presenoldeb Councillor Dean Lewis

Ystadegau mynychu Councillor Dean Lewis
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:7
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 2   29%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   71%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Councillor Dean Lewis
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
24/05/2023, 14:00 Cyfarfod Blynyddol y Cyngor ,24/05/2023, 14:00 Yn bresennol
26/04/2023, 14:00 Cyngor ,26/04/2023, 14:00 Absennol
12/07/2023, 14:00 Cyngor ,12/07/2023, 14:00 Disgwyliedig
15/05/2023, 10:00 Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ,15/05/2023, 10:00 Disgwyliedig
10/07/2023, 10:00 Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ,10/07/2023, 10:00 Absennol
07/08/2023, 10:00 Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ,07/08/2023, 10:00 Absennol
04/09/2023, 10:00 Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ,04/09/2023, 10:00 Absennol
24/05/2023, 14:15 Pwyllgor Deddfau Trwyddedu a Gamblo ,24/05/2023, 14:15 Yn bresennol
10/07/2023, 10:00 Pwyllgor Deddfau Trwyddedu a Gamblo ,10/07/2023, 10:00 Absennol