Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Jo Hale

Ystadegau mynychu Cynghorydd Jo Hale
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:29
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 23   79%
Cafwyd Ymddiheuriad:6   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   21%
Yn bresennol:4

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Jo Hale
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
15/12/2022, 14:10 Bwrdd Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol y Cabinet ,15/12/2022, 14:10 Yn bresennol
26/01/2023, 14:10 Bwrdd Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol y Cabinet ,26/01/2023, 14:10 Yn bresennol
09/03/2023, 14:10 Bwrdd Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol y Cabinet ,09/03/2023, 14:10 Disgwyliedig
20/04/2023, 14:10 Bwrdd Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol y Cabinet ,20/04/2023, 14:10 Yn bresennol
19/04/2023, 14:00 Cyfarfod ar y Cyd y Cabinet/Pwyllgorau Craffu ar Addysg, Sgiliau a Lles ,19/04/2023, 14:00 Disgwyliedig
24/05/2023, 14:00 Cyfarfod Blynyddol y Cyngor ,24/05/2023, 14:00 Yn bresennol
14/12/2022, 14:00 Cyngor ,14/12/2022, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
01/02/2023, 14:00 Cyngor ,01/02/2023, 14:00 Yn bresennol
02/03/2023, 14:00 Cyngor ,02/03/2023, 14:00 Yn bresennol
15/03/2023, 14:00 Cyngor ,15/03/2023, 14:00 Yn bresennol
23/03/2023, 14:00 Cyngor ,23/03/2023, 14:00 Yn bresennol
26/04/2023, 14:00 Cyngor ,26/04/2023, 14:00 Yn bresennol
19/01/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,19/01/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
22/02/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,22/02/2023, 14:00 Yn bresennol
01/03/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,01/03/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
10/03/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,10/03/2023, 14:00 Disgwyliedig
05/04/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,05/04/2023, 14:00 Yn bresennol
25/04/2023, 15:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,25/04/2023, 15:00 Yn bresennol
10/05/2023, 13:30 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,10/05/2023, 13:30 Yn bresennol
17/05/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,17/05/2023, 14:00 Yn bresennol
24/05/2023, 14:10 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,24/05/2023, 14:10 Disgwyliedig
15/12/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol ,15/12/2022, 14:00 Yn bresennol
26/01/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol ,26/01/2023, 14:00 Yn bresennol
09/03/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol ,09/03/2023, 14:00 Yn bresennol
20/04/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol ,20/04/2023, 14:00 Yn bresennol
13/02/2023, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,13/02/2023, 14:00 Yn bresennol
17/04/2023, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,17/04/2023, 14:00 Yn bresennol
27/02/2023, 14:00 Pwyllgor Personél ,27/02/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
22/05/2023, 14:00 Pwyllgor Personél ,22/05/2023, 14:00 Yn bresennol
19/01/2023, 14:01 Y Cabinet ,19/01/2023, 14:01 Cafwyd Ymddiheuriad
22/02/2023, 14:01 Y Cabinet ,22/02/2023, 14:01 Yn bresennol
01/03/2023, 14:01 Y Cabinet ,01/03/2023, 14:01 Cafwyd Ymddiheuriad
05/04/2023, 14:01 Y Cabinet ,05/04/2023, 14:01 Yn bresennol
19/04/2023, 14:05 Y Cabinet ,19/04/2023, 14:05 Yn bresennol
25/04/2023, 15:05 Y Cabinet ,25/04/2023, 15:05 Yn bresennol
10/05/2023, 14:05 Y Cabinet ,10/05/2023, 14:05 Disgwyliedig
17/05/2023, 14:01 Y Cabinet ,17/05/2023, 14:01 Yn bresennol
24/05/2023, 14:05 Y Cabinet ,24/05/2023, 14:05 Yn bresennol