Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Sean Pursey

Ystadegau mynychu Cynghorydd Sean Pursey
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:29
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 28   97%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   3%
Yn bresennol:3

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Sean Pursey
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
06/10/2022, 10:30 Bwrdd Cabinet yr Amgylchedd, Adfywio a Gwasanaethau Strydlun ,06/10/2022, 10:30 Yn bresennol
20/01/2023, 10:30 Bwrdd Cabinet yr Amgylchedd, Adfywio a Gwasanaethau Strydlun ,20/01/2023, 10:30 Yn bresennol
09/11/2022, 14:00 Cyngor ,09/11/2022, 14:00 Yn bresennol
14/12/2022, 14:00 Cyngor ,14/12/2022, 14:00 Yn bresennol
01/02/2023, 14:00 Cyngor ,01/02/2023, 14:00 Yn bresennol
02/03/2023, 14:00 Cyngor ,02/03/2023, 14:00 Yn bresennol
15/03/2023, 14:00 Cyngor ,15/03/2023, 14:00 Yn bresennol
23/03/2023, 14:00 Cyngor ,23/03/2023, 14:00 Yn bresennol
24/01/2023, 14:00 Is-bwyllgor Craffu (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ,24/01/2023, 14:00 Yn bresennol
07/03/2023, 14:00 Is-bwyllgor Craffu (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ,07/03/2023, 14:00 Disgwyliedig
08/11/2022, 14:00 Is-bwyllgor Trosolwg A Chraffu Cyd-bwyllgor Corfforedig Rhanbarthol De-Orllewin Cymru ,08/11/2022, 14:00 Yn bresennol
27/01/2023, 10:00 Is-bwyllgor Trosolwg A Chraffu Cyd-bwyllgor Corfforedig Rhanbarthol De-Orllewin Cymru ,27/01/2023, 10:00 Yn bresennol
23/02/2023, 14:00 Is-bwyllgor Trosolwg A Chraffu Cyd-bwyllgor Corfforedig Rhanbarthol De-Orllewin Cymru ,23/02/2023, 14:00 Disgwyliedig
06/10/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,06/10/2022, 10:00 Yn bresennol
28/10/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,28/10/2022, 10:00 Yn bresennol
02/12/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,02/12/2022, 10:00 Yn bresennol
20/01/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,20/01/2023, 10:00 Yn bresennol
03/03/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,03/03/2023, 10:00 Yn bresennol
19/10/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,19/10/2022, 14:00 Yn bresennol
21/11/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,21/11/2022, 10:00 Yn bresennol
30/11/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,30/11/2022, 14:00 Yn bresennol
19/01/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,19/01/2023, 14:00 Yn bresennol
22/02/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,22/02/2023, 14:00 Yn bresennol
01/03/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,01/03/2023, 14:00 Yn bresennol
10/03/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,10/03/2023, 14:00 Disgwyliedig
11/10/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,11/10/2022, 10:00 Yn bresennol
21/10/2022, 10:00 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,21/10/2022, 10:00 Yn bresennol
01/11/2022, 10:00 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,01/11/2022, 10:00 Yn bresennol
05/12/2022, 15:00 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,05/12/2022, 15:00 Yn bresennol
12/12/2022, 15:00 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,12/12/2022, 15:00 Yn bresennol
16/02/2023, 14:00 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,16/02/2023, 14:00 Yn bresennol
08/03/2023, 14:00 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,08/03/2023, 14:00 Yn bresennol
24/10/2022, 14:00 Pwyllgor Personél ,24/10/2022, 14:00 Yn bresennol
28/11/2022, 14:00 Pwyllgor Personél ,28/11/2022, 14:00 Yn bresennol
27/02/2023, 14:00 Pwyllgor Personél ,27/02/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad