Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Anthony John Richards

Ystadegau mynychu Cynghorydd Anthony John Richards
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:31
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 26   84%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   60% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   16%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Anthony John Richards
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
20/12/2023, 11:00 Cyfarfod ar y Cyd o’r Cabinet/Pwyllgor Craffu Gwasanaethau’r Amgylchedd, Adfywio a’r Strydlun ,20/12/2023, 11:00 Yn bresennol
20/11/2023, 14:00 Cyfarfod ar y Cyd y Cabinet/Pwyllgorau Craffu ar Addysg, Sgiliau a Lles ,20/11/2023, 14:00 Yn bresennol
04/10/2023, 14:00 Cyngor ,04/10/2023, 14:00 Yn bresennol
15/11/2023, 14:00 Cyngor ,15/11/2023, 14:00 Yn bresennol
30/01/2024, 14:00 Cyngor ,30/01/2024, 14:00 Yn bresennol
17/10/2023, 14:00 Is-bwyllgor Craffu (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ,17/10/2023, 14:00 Yn bresennol
09/01/2024, 14:00 Is-bwyllgor Craffu (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ,09/01/2024, 14:00 Absennol
20/02/2024, 14:00 Is-bwyllgor Craffu (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ,20/02/2024, 14:00 Disgwyliedig
22/09/2023, 10:00 Is-bwyllgor Deddfau Trwyddedu a Gamblo ,22/09/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
12/02/2024, 10:00 Is-bwyllgor Deddfau Trwyddedu a Gamblo ,12/02/2024, 10:00 Yn bresennol
04/09/2023, 10:00 Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ,04/09/2023, 10:00 Yn bresennol
02/10/2023, 10:00 Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ,02/10/2023, 10:00 Yn bresennol
30/10/2023, 10:00 Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ,30/10/2023, 10:00 Yn bresennol
27/11/2023, 10:00 Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ,27/11/2023, 10:00 Yn bresennol
19/02/2024, 10:00 Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ,19/02/2024, 10:00 Yn bresennol
20/09/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,20/09/2023, 14:00 Yn bresennol
13/10/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,13/10/2023, 10:00 Yn bresennol
08/11/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,08/11/2023, 14:00 Yn bresennol
28/11/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,28/11/2023, 14:00 Yn bresennol
13/12/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,13/12/2023, 14:00 Disgwyliedig
20/12/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,20/12/2023, 14:00 Yn bresennol
22/01/2024, 10:30 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,22/01/2024, 10:30 Yn bresennol
14/02/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,14/02/2024, 14:00 Yn bresennol
21/02/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,21/02/2024, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
30/10/2023, 10:00 Pwyllgor Deddfau Trwyddedu a Gamblo ,30/10/2023, 10:00 Yn bresennol
12/10/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,12/10/2023, 14:00 Yn bresennol
13/11/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,13/11/2023, 14:00 Yn bresennol
26/01/2024, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,26/01/2024, 10:00 Yn bresennol
31/10/2023, 10:00 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,31/10/2023, 10:00 Yn bresennol
27/11/2023, 14:30 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,27/11/2023, 14:30 Absennol
11/12/2023, 10:00 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,11/12/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
25/09/2023, 14:00 Pwyllgor Personél ,25/09/2023, 14:00 Yn bresennol
11/12/2023, 14:00 Pwyllgor Personél ,11/12/2023, 14:00 Yn bresennol