Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Simon Anthony Knoyle

Ystadegau mynychu Cynghorydd Simon Anthony Knoyle
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 17   94%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   6%
Yn bresennol:8

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Simon Anthony Knoyle
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
08/05/2024, 14:00 Cyfarfod ar y Cyd y Cabinet/Pwyllgorau Craffu ar Addysg, Sgiliau a Lles ,08/05/2024, 14:00 Yn bresennol
10/05/2024, 14:00 Cyfarfod Blynyddol y Cyngor ,10/05/2024, 14:00 Disgwyliedig
15/05/2024, 14:00 Cyfarfod Blynyddol y Cyngor ,15/05/2024, 14:00 Yn bresennol
30/01/2024, 14:00 Cyngor ,30/01/2024, 14:00 Yn bresennol
07/03/2024, 14:00 Cyngor ,07/03/2024, 14:00 Yn bresennol
13/03/2024, 15:30 Cyngor ,13/03/2024, 15:30 Yn bresennol
20/03/2024, 14:00 Cyngor ,20/03/2024, 14:00 Yn bresennol
20/02/2024, 14:00 Is-bwyllgor Craffu (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ,20/02/2024, 14:00 Yn bresennol
09/04/2024, 14:00 Is-bwyllgor Craffu (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ,09/04/2024, 14:00 Yn bresennol
14/02/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,14/02/2024, 14:00 Yn bresennol
21/02/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,21/02/2024, 14:00 Disgwyliedig
28/02/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,28/02/2024, 14:00 Yn bresennol
06/03/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,06/03/2024, 14:00 Yn bresennol
18/03/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,18/03/2024, 10:00 Yn bresennol
27/03/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,27/03/2024, 14:00 Disgwyliedig
17/04/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,17/04/2024, 14:00 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 26/04/2024, 10:00 Disgwyliedig
08/05/2024, 10:00 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,08/05/2024, 10:00 Yn bresennol
03/06/2024, 10:00 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,03/06/2024, 10:00 Yn bresennol
11/03/2024, 14:00 Pwyllgor Personél ,11/03/2024, 14:00 Yn bresennol
14/02/2024, 14:05 Y Cabinet ,14/02/2024, 14:05 Yn bresennol
21/02/2024, 14:05 Y Cabinet ,21/02/2024, 14:05 Cafwyd Ymddiheuriad
28/02/2024, 14:05 Y Cabinet ,28/02/2024, 14:05 Yn bresennol
06/03/2024, 14:05 Y Cabinet ,06/03/2024, 14:05 Yn bresennol
18/03/2024, 10:00 Y Cabinet ,18/03/2024, 10:00 Yn bresennol
27/03/2024, 14:05 Y Cabinet ,27/03/2024, 14:05 Disgwyliedig
17/04/2024, 14:05 Y Cabinet ,17/04/2024, 14:05 Yn bresennol
08/05/2024, 14:05 Y Cabinet ,08/05/2024, 14:05 Yn bresennol
15/05/2024, 14:05 Y Cabinet ,15/05/2024, 14:05 Yn bresennol
29/05/2024, 14:05 Y Cabinet ,29/05/2024, 14:05 Yn bresennol
10/07/2024, 14:05 Y Cabinet ,10/07/2024, 14:05 Yn bresennol