Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Sian Harris

Ystadegau mynychu Cynghorydd Sian Harris
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   87%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   13%
Yn bresennol:13

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Sian Harris
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
21/09/2023, 14:05 Bwrdd Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol y Cabinet ,21/09/2023, 14:05 Yn bresennol
16/11/2023, 14:05 Bwrdd Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol y Cabinet ,16/11/2023, 14:05 Yn bresennol
25/01/2024, 14:05 Bwrdd Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol y Cabinet ,25/01/2024, 14:05 Yn bresennol
02/02/2024, 10:05 Bwrdd Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol y Cabinet ,02/02/2024, 10:05 Yn bresennol
20/12/2023, 11:00 Cyfarfod ar y Cyd o’r Cabinet/Pwyllgor Craffu Gwasanaethau’r Amgylchedd, Adfywio a’r Strydlun ,20/12/2023, 11:00 Yn bresennol
20/11/2023, 14:00 Cyfarfod ar y Cyd y Cabinet/Pwyllgorau Craffu ar Addysg, Sgiliau a Lles ,20/11/2023, 14:00 Yn bresennol
04/10/2023, 14:00 Cyngor ,04/10/2023, 14:00 Yn bresennol
15/11/2023, 14:00 Cyngor ,15/11/2023, 14:00 Yn bresennol
30/01/2024, 14:00 Cyngor ,30/01/2024, 14:00 Yn bresennol
20/09/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,20/09/2023, 14:00 Yn bresennol
13/10/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,13/10/2023, 10:00 Disgwyliedig
08/11/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,08/11/2023, 14:00 Yn bresennol
28/11/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,28/11/2023, 14:00 Yn bresennol
13/12/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,13/12/2023, 14:00 Yn bresennol
20/12/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,20/12/2023, 14:00 Disgwyliedig
22/01/2024, 10:30 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,22/01/2024, 10:30 Disgwyliedig
14/02/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,14/02/2024, 14:00 Yn bresennol
21/02/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,21/02/2024, 14:00 Yn bresennol
21/09/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol ,21/09/2023, 14:00 Yn bresennol
16/11/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol ,16/11/2023, 14:00 Yn bresennol
04/01/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol ,04/01/2024, 14:00 Yn bresennol
25/01/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol ,25/01/2024, 14:00 Yn bresennol
02/02/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol ,02/02/2024, 10:00 Yn bresennol
20/09/2023, 14:05 Y Cabinet ,20/09/2023, 14:05 Cafwyd Ymddiheuriad
08/11/2023, 14:05 Y Cabinet ,08/11/2023, 14:05 Yn bresennol
20/11/2023, 14:05 Y Cabinet ,20/11/2023, 14:05 Yn bresennol
28/11/2023, 14:05 Y Cabinet ,28/11/2023, 14:05 Yn bresennol
13/12/2023, 14:05 Y Cabinet ,13/12/2023, 14:05 Yn bresennol
20/12/2023, 14:05 Y Cabinet ,20/12/2023, 14:05 Disgwyliedig
22/01/2024, 10:35 Y Cabinet ,22/01/2024, 10:35 Cafwyd Ymddiheuriad
14/02/2024, 14:05 Y Cabinet ,14/02/2024, 14:05 Yn bresennol
21/02/2024, 14:05 Y Cabinet ,21/02/2024, 14:05 Yn bresennol