Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Charlotte Galsworthy

Ystadegau mynychu Cynghorydd Charlotte Galsworthy
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:24
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   54%
Cafwyd Ymddiheuriad:7   64% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):11   46%
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor:1
Yn bresennol:1

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
The number of meetings that the councillor could not attend due to other council business. These clashes are not included in the attendance summary statistics.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Charlotte Galsworthy
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
21/09/2023, 14:05 Bwrdd Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol y Cabinet ,21/09/2023, 14:05 Yn bresennol
20/12/2023, 11:00 Cyfarfod ar y Cyd o’r Cabinet/Pwyllgor Craffu Gwasanaethau’r Amgylchedd, Adfywio a’r Strydlun ,20/12/2023, 11:00 Cafwyd Ymddiheuriad
20/11/2023, 14:00 Cyfarfod ar y Cyd y Cabinet/Pwyllgorau Craffu ar Addysg, Sgiliau a Lles ,20/11/2023, 14:00 Absennol
04/10/2023, 14:00 Cyngor ,04/10/2023, 14:00 Absennol
15/11/2023, 14:00 Cyngor ,15/11/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
30/01/2024, 14:00 Cyngor ,30/01/2024, 14:00 Yn bresennol
17/10/2023, 14:00 Is-bwyllgor Craffu (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ,17/10/2023, 14:00 Yn bresennol
09/01/2024, 14:00 Is-bwyllgor Craffu (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ,09/01/2024, 14:00 Yn bresennol
20/02/2024, 14:00 Is-bwyllgor Craffu (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ,20/02/2024, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
20/09/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,20/09/2023, 14:00 Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
13/10/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,13/10/2023, 10:00 Yn bresennol
08/11/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,08/11/2023, 14:00 Yn bresennol
28/11/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,28/11/2023, 14:00 Absennol
13/12/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,13/12/2023, 14:00 Yn bresennol
20/12/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,20/12/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
22/01/2024, 10:30 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,22/01/2024, 10:30 Absennol
14/02/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,14/02/2024, 14:00 Yn bresennol
21/02/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,21/02/2024, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
21/09/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol ,21/09/2023, 14:00 Yn bresennol
16/11/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol ,16/11/2023, 14:00 Yn bresennol
04/01/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol ,04/01/2024, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
25/01/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol ,25/01/2024, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
02/02/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol ,02/02/2024, 10:00 Yn bresennol
31/10/2023, 10:00 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,31/10/2023, 10:00 Yn bresennol
27/11/2023, 14:30 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,27/11/2023, 14:30 Yn bresennol
11/12/2023, 10:00 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,11/12/2023, 10:00 Yn bresennol