Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Chris James

Ystadegau mynychu Cynghorydd Chris James
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:9
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 2   22%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   43% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):7   78%
Yn bresennol:1

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Chris James
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
19/04/2023, 14:00 Cyfarfod ar y Cyd y Cabinet/Pwyllgorau Craffu ar Addysg, Sgiliau a Lles ,19/04/2023, 14:00 Yn bresennol
24/05/2023, 14:00 Cyfarfod Blynyddol y Cyngor ,24/05/2023, 14:00 Absennol
26/04/2023, 14:00 Cyngor ,26/04/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
12/07/2023, 14:00 Cyngor ,12/07/2023, 14:00 Disgwyliedig
18/04/2023, 14:00 Is-bwyllgor Craffu (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ,18/04/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
05/04/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,05/04/2023, 14:00 Disgwyliedig
25/04/2023, 15:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,25/04/2023, 15:00 Disgwyliedig
10/05/2023, 13:30 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,10/05/2023, 13:30 Cafwyd Ymddiheuriad
17/05/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,17/05/2023, 14:00 Absennol
24/05/2023, 14:10 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,24/05/2023, 14:10 Absennol
28/06/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,28/06/2023, 14:00 Absennol
27/04/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,27/04/2023, 10:00 Yn bresennol
11/07/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,11/07/2023, 10:00 Disgwyliedig
12/09/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,12/09/2023, 10:00 Yn bresennol