Agenda item

Cadeirydd APSE Cymru – Tai, Digartrefedd a Chymorth Cymunedol

Cofnodion:

Ar y pwynt hwn yn y cyfarfod, ailbwysleisiodd y Cynghorydd S K Hunt ei gysylltiad â'r mater hwn, a gadawodd y cyfarfod ar gyfer y drafodaeth a’r bleidlais wedi hynny. Trosglwyddwyd yr awenau i'r Cynghorydd A Llewelyn a aeth ati i gadeirio'r cyfarfod ar gyfer yr eitem hon yn unig.

 

Penderfyniadau:

 

1.           Bydd Arweinydd y Cyngor yn gweithredu fel Cadeirydd y grŵp APSE Cymru – Tai, Digartrefedd a Chymorth Cymunedol dros dro i ddechrau, ac yn barhaol os byddai APSE Cymru'n penderfynu gwneud y grŵp APSE Cymru – Tai, Digartrefedd a Chymorth Cymunedol yn barhaol.

 

2.           Bydd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol yn nodi swyddog fel y Prif Swyddog sy'n gysylltiedig â'r grŵp cynghori hwn.

 

Rheswm dros y penderfyniadau:

 

Rhoi awdurdod i Arweinydd y Cyngor weithredu fel cynrychiolydd i gorff allanol, ac awdurdodi cyfranogiad swyddogion yn yr un gwaith.

 

Rhoi Penderfyniadau ar Waith:

 

Bydd y penderfyniadau'n cael eu rhoi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 

Dogfennau ategol: