Agenda item

Adroddiad ynghylch y Diweddaraf am Sefyllfa'r Setliad

Cofnodion:

Mynegodd Aelodau’r Cabinet bryderon sylweddol ynghylch toriadau i gyllid penodol, ac anogwyd yr holl aelodau i barhau i lobïo am gyllid ychwanegol.

 

Penderfynwyd:

 

Nodi’r adroddiad.

 

Dogfennau ategol: