Agenda item

Public Question Time

Mae'n rhaid cyflwyno cwestiynau'n ysgrifenedig i'r Gwasanaethau Democrataidd, democratic.services@npt.gov.uk - dim hwyrach na chanol dydd dau ddiwrnod gwaith cyn y cyfarfod.  Mae'n rhaid i'r cwestiynau ymwneud ag eitemau ar yr agenda.  Ymdrinnir â chwestiynau o fewn cyfnod o 10 munud.

 

Cofnodion:

Ni ofynnwyd unrhyw gwestiynau gan y cyhoedd.