Agenda item

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

13 Rhagfyr 2023

20 Rhagfyr 2023 (Arbennig)

 

Cofnodion:

Bod cofnodion cyfarfodydd blaenorol y Cabinet, a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol, yn cael eu derbyn fel cofnod cywir:

 

·                    13 Rhagfyr 2023

·                    20 Rhagfyr 2023 (Arbennig)

 

 

Dogfennau ategol: