Agenda item

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Gwnaeth yr aelod canlynol ddatganiad o fudd ar ddechrau'r cyfarfod:

 

Y Cynghorydd S K Hunt    -   Cofnod rhif 10 - Cadeirydd APSE Cymru – Tai, Digartrefedd a Chymorth Cymunedol - gan fod yr adroddiad yn berthnasol i'w benodiad ei hun. Roedd yn ystyried bod y cysylltiad yn rhagfarnol, felly gadawodd y cyfarfod ar gyfer y drafodaeth a'r bleidlais ar ôl hynny.