Agenda item

Cyhoeddiad(au) y Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod ac esboniodd gan ei fod yn datgan cysylltiad รข chofnod rhif 10, byddai'r Dirprwy Arweinydd, y Cynghorydd A Llewelyn yn Cadeirio'r eitem hon.