Agenda item

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

Cytunwyd i benodi'r Cynghorydd S K Hunt yn Gadeirydd ar gyfer y cyfarfod.