Agenda item

Cyfweliadau ar gyfer swydd Pennaeth Tai a Chymunedau

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

·        Yn dilyn y cyfweliadau ar gyfer y swydd Pennaeth Tai a Chymunedau, cytunodd y Pwyllgor i benodi rhywun i'r swydd.

·        Ar ôl trafod, cytunodd y Pwyllgor i benodi C H i'r swydd Pennaeth Tai a Chymunedau ar bwynt 17 ar y raddfa gyflog (£83,964) yn amodol ar y camau gwirio cyn cyflogi safonol.