Agenda item

Llunio rhestr hir ar gyfer swydd Pennaeth Tai a Chymunedau

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

Ar ôl trafodaethau ar gyfer swydd y Pennaeth Tai a Chymunedau, cytunodd y Pwyllgor fod yr ymgeiswyr canlynol yn symud ymlaen i gam nesaf y broses:

Ymgeiswyr 3, 6, 7, 8 a 9