Agenda item

Ymateb y cyngor i ganfyddiadau Archwiliad Gosod Amcanion Lles Archwilio Cymru

Cofnodion:

Penderfyniad:

 

Cymeradwyo ymateb y Cyngor i Swyddfa Archwilio Cymru – Gosod Amcanion Lles – Cyngor Castell-nedd Port Talbot, fel y nodir yn Atodiad 2 i'r adroddiad a ddosbarthwyd.

 

Rheswm dros y penderfyniad:

 

Er mwyn galluogi'r cyngor i roi'r trefniadau angenrheidiol ar waith i gefnogi'r gwaith o gyflawni ei amcanion lles yn effeithiol ac i fod yn atebol amdanynt.

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 

Dogfennau ategol: