Agenda item

Wythnos Democratiaeth Leol

Cofnodion:

Rhoddodd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd drosolwg o'r adroddiad a gynhwyswyd yn y pecyn agenda.

 

Gofynnodd yr aelodau pa mor effeithiol oedd y Panel Dinasyddion; pa mor aml mae'n cyfarfod ac ym mha fforwm. Cadarnhaodd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd y cysylltir â'r panel yn gyffredinol i gael eu barn drwy arolygon a bod gwybodaeth yn cael ei hanfon yn ôl drwy e-bost at y swyddog perthnasol.  Gellid ceisio adborth ar bolisïau a threfniadau newydd arfaethedig gan y panel yn ôl yr angen cyn datblygu polisi. Dywedodd yr aelodau fod yna gyfyngiad ar nifer yr amseroedd yn flynyddol y gellir cysylltu ag aelodau'r panel.

 

Nodwyd yr eitem hon.