Agenda item

Rhaglen Hyfforddi Aelodau Drafft

Cofnodion:

Dywedodd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd wrth yr aelodau fod gan y cyngor ofyniad cyfreithiol i ddarparu cyfleoedd hyfforddi a datblygu i aelodau etholedig. Darparwyd crynodeb o'r adroddiad a'r rhaglen hyfforddi ar gyfer aelodau ar gyfer 2023/2024. Mae rhaglen hyfforddi CLlLC wedi'i chynnwys yn y pecyn agenda ac mae'n ategu Rhaglen Hyfforddi a Datblygu'r Aelodau. 

 

Penderfynwyd: Y bydd yr aelodau'n cymeradwyo'r

Rhaglen Datblygu a Hyfforddi ddrafft ar gyfer aelodau (a'r atodlen

) ar gyfer 2023/24 sydd wedi'i chynnwys yn Atodiad 1.