Agenda item

Blaenraglen Waith

Cofnodion:

Rhoddodd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd drosolwg o'r Flaenraglen Waith sy'n cynnwys eitemau safonol sy'n ofynnol o dan Fesur Llywodraeth Leol Cymru a materion eraill i'w hystyried.  Atgoffwyd yr aelodau y dylai unrhyw faterion penodol pellach y gallai'r aelodau fod eisiau eu hychwanegu at y rhaglen gael eu hysbysu i Gadeirydd y Pwyllgor, y Gwasanaethau Democrataidd neu eu codi drwy'r cyfarfod hwn.

 

Nodwyd y Flaenraglen Waith.