Agenda item

Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Democrataidd 2022-2023

Cofnodion:

Dywedodd yr aelodau fod y Cyng. P Rogers a'r Cyng. W Carpenter ar goll o restr aelodau'r pwyllgor yn yr adroddiad blynyddol. Bydd y gwall hwn yn cael ei gywiro gan swyddogion.

 

Penderfynwyd ar y canlynol: Y bydd Pwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd yn nodi ac yn cymeradwyo

Adroddiad Blynyddol 2022/23 a atodir yn Atodiad 1 ac yn ei gymeradwyo i'r cyngor.