Agenda item

Apeliadau a Dderbyniwyd - 24/07/2023 tan 11/08/2023

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau'r rhestr o Apeliadau a Dderbyniwyd o 24 Gorffennaf 2023 i 11 Hydref 2023.

 

PENDERFYNWYD y byddai'r adroddiad yn cael ei nodi.

 

 

Dogfennau ategol: