Agenda item

Apeliadau y Penderfynwyd Arnynt - 24/07/2023 tan 11/08/2023

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau'r rhestr o Apeliadau y Penderfynwyd arnynt o 24 Gorffennaf 2023 i 11 Awst 2023.

 

PENDERFYNWYD y byddai'r adroddiad yn cael ei nodi.

 

Dogfennau ategol: