Agenda item

Cais Rhif P2023/0480 - 6 Cardonnel Road

Ardal ddec uwch arfaethedig y tu ôl i'r eiddo, gyda sgrîn breifatrwydd gysylltiedig yn 6 Cardonnel Road, Sgiwen, Castell-nedd, Castell-nedd Port Talbot SA10 6DE

Cofnodion:

Gwnaeth swyddogion gyflwyniad i'r Pwyllgor Cynllunio am y cais hwn (ardal ddec uwch arfaethedig y tu ôl i'r eiddo, gyda sgrîn breifatrwydd gysylltiedig) yn 6 Cardonnel Road, Sgiwen, Castell-nedd, Castell-nedd Port Talbot SA10 6DE, fel y manylir yn yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

PENDERFYNWYD: Cymeradwyo Cais Rhif P2023/0480, yn unol ag argymhellion Swyddogion, yn amodol ar yr amodau a gynhwyswyd yn yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

Dogfennau ategol: