Agenda item

Cais Rhif P2023/0265 - Tir yn Foundry Road

Adeiladu 15 o unedau diwydiannol/masnachol ysgafn (Defnydd Dosbarth B2/B8) â lleoedd parcio, ardal wasanaethu, tirlunio caled a meddal a gwaith draenio cysylltiedig ar dir i'r gogledd o Old Foundry Road, Pontardawe.

Cofnodion:

Gwnaeth swyddogion gyflwyniad i'r Pwyllgor Cynllunio am y cais hwn (Adeiladu 15 o unedau diwydiannol/masnachol ysgafn (Defnydd Dosbarth B2/B8) â lleoedd parcio, ardal wasanaethu, tirlunio caled a meddal a gwaith draenio cysylltiedig ar dir i'r gogledd o Old Foundry Road, Pontardawe, fel y manylir yn yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

PENDERFYNWYD: Cymeradwyo Cais Rhif P2023/0265, yn unol ag argymhellion swyddogion, yn amodol ar yr amodau a gynhwyswyd yn yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

Dogfennau ategol: