Agenda item

Gorymdeithiau Coffa - Castell-nedd a Phort Talbot

Cofnodion:

Penderfyniadau:

 

1.           Bydd y cyngor yn gweithredu fel 'Trefnydd Digwyddiadau' ar gyfer Gorymdeithiau Cofio a gynhelir ym Mhort Talbot a Chastell-nedd yn flynyddol ar Sul y Cofio.

 

2.           Dyrannu cyfraniad o gronfeydd wrth gefn gwerth £18k yn ystod 2023/24 i gefnogi'r Gorymdeithiau Cofio a gynhelir ym Mhort Talbot a Chastell-nedd.  

 

3.           O 2024/25, bydd dyraniad cyllideb ar gael, i gefnogi'r Gorymdeithiau Cofio, yn flynyddol ar Sul y Cofio.

 

Rheswm dros y penderfyniadau:

 

I sicrhau bod gorymdeithiau Sul y Cofio hirsefydlog a chefnogaeth eang ym Mhort Talbot a Chastell-nedd yn parhau.

 

Rhoi'r Penderfyniadau ar Waith:

 

Caiff y penderfyniadau eu rhoi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 

Ymgynghoriad:

 

Cynhaliwyd ymgynghoriad â rhanddeiliaid allweddol.

 

 

Dogfennau ategol: