Agenda item

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

Cofnodion:

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Ebrill 2023 fel cofnod gwir a chywir.