Agenda item

Monitro Rheoli'r Trysorlys

Cofnodion:

Penderfyniad:

 

Bod yr adroddiad monitro'n cael ei nodi.

 

Dogfennau ategol: