Agenda item

Strategaethau Diwylliant a Chyrchfannau

*Sylwer - bydd yr atodiadau canlynol yn dilyn fel gwybodaeth atodol

Atodiad A - Strategaeth Diwylliannol

Atodiad B - Cynllun Rheoli Cyrchfannau

 

 

Cofnodion:

Penderfyniad:

 

Mabwysiadu'r Strategaethau Cynllun Rheoli Diwylliant a Chyrchfannau (fel a nodir yn Atodiadau A a B).

 

Rheswm dros y penderfyniad:

 

Er mwyn galluogi cyflawni Amcan Lles 3 y cyngor; Gall cenedlaethau'r dyfodol fwynhau ein hamgylchedd, ein diwylliant a'n treftadaeth leol.

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 

Ymgynghoriad:

 

Cynhaliwyd ymgynghoriad allanol ar yr eitem hon.

 

Dogfennau ategol: