Agenda item

Blaenraglen Waith

Cofnodion:

Amlinellodd swyddogion yr arolwg cyfredol o aelodau sy'n cael ei gynnal ac y bydd y pwyllgor yn gallu ystyried canlyniad hwn.

 

Cynhelir sesiwn blaenraglen waith yn gynnar yn y flwyddyn ddinesig newydd fel y gall aelodau ystyried eitemau y maent yn dymuno edrych arnynt y flwyddyn nesaf. 

 

Nododd yr aelodau'r adroddiad.

 

Dogfennau ategol: