Agenda item

Adroddiad Terfynol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 2023/24

Cofnodion:

Cyflwynwyd Adroddiad Terfynol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 2023/24 i'r Aelodau fel y nodwyd yn yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

Nododd yr aelodau'r adroddiad.

 

 

Dogfennau ategol: