Agenda item

Pwll Nofio Pontardawe - Ariannu gwaith brys

Cofnodion:

Penderfyniad:

 

Ar ôl rhoi sylw dyledus i'r Asesiad Effaith Integredig, cymeradwyo cyllid fel y manylir yn yr adroddiad a ddosbarthwyd i wneud gwaith atgyweirio ym Mhwll Nofio Pontardawe.

 

Rheswm dros y Penderfyniad:

 

Os na fydd y gwaith yn cael ei wneud, byddai Pwll Nofio Pontardawe ar gau yn barhaol.

 

Rhoi'r penderfyniad ar waith:

 

Gyda chytundeb Cadeirydd Pwyllgor Craffu'r Cabinet, bydd y penderfyniad yn cael ei roi ar waith ar unwaith. Nid oedd unrhyw 'alwadau i mewn' ar gyfer yr eitem hon.