Agenda item

Cyfrifo Sylfaen Treth y Cyngor ar gyfer 2023-24

Cofnodion:

Penderfyniadau:

 

Cymeradwyo Sylfaen Treth y Cyngor net ar gyfer 2023/2024:

 

·        48,808.10 ar gyfer y Fwrdeistref Sirol gyfan; ac

 

·        ar gyfer pob ardal Cyngor Tref a Chymuned, y swm a ddangosir ym mharagraff 6 o'r adroddiad a ddosbarthwyd.

 

Rhesymau dros y Penderfyniadau:

 

I benderfynu ar Sylfaen Treth y Cyngor ar gyfer 2023/24.

 

Rhoi'r Penderfyniadau ar Waith:

 

Gyda chytundeb Cadeirydd Craffu'r Cabinet.  Bydd y penderfyniad yn cael ei rhoi ar waith ar unwaith.

 

 

 

Dogfennau ategol: