Agenda item

Arian Grant y Trydydd Sector - Dyfarnu Grantiau ar gyfer 2023/2024

Cofnodion:

Penderfyniadau:

 

1.   Rhoddir cymeradwyaeth i ddyfarnu grantiau i sefydliadau'r Trydydd Sector fel y manylir yn Atodiad 1 i'r adroddiad a ddosbarthwyd.

 

2.   Cytunwyd i beidio â dyfarnu grantiau i'r sefydliadau fel  y manylir yn Atodiad 2 i'r adroddiad a ddosbarthwyd.

 

3.   Bydd swm y grant sy'n daladwy i bob Partner Strategol yn cael ei gymeradwyo fel y manylir yn Atodiad 3 i'r adroddiad a ddosbarthwyd.

 

 

Rhesymau dros y Penderfyniadau:

 

Er mwyn galluogi grantiau i sefydliadau'r trydydd sector gael eu hystyried yn unol â Chynllun y Cyngor.

 

Rhoi'r Penderfyniadau ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 

 

 

 


 

 

Dogfennau ategol: