Agenda a Chofnodion

Y Cabinet - Dydd Mercher, 30ain Tachwedd, 2022 2.01 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Tammie Davies 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Cyhoeddiad(au) y Cadeirydd

Cofnodion:

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

4.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol a gynhaliwyd ar 29 Mehefin, 28 Gorffennaf, 19 Hydref a 21 Tachwedd 2022 pdf eicon PDF 142 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

5.

Cwestiynau gan y cyhoedd

Cofnodion:

6.

Rhaglen Strategol Gwella Ysgolion - cynnig i sefydlu ysgol cyfrwng Saesneg 3 - 11 oed i gymryd lle ysgolion cynradd Alltwen, Godre'r Graig a Llangiwg pdf eicon PDF 933 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

7.

Arian Grant y Trydydd Sector - Dyfarnu Grantiau ar gyfer 2023/2024 pdf eicon PDF 842 KB

Cofnodion:

8.

Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus 2023-2028 pdf eicon PDF 138 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

9.

Cyflwyno Cynllun Cymorth Disgresiynol Costau Byw Llywodraeth Cymru - Cynigion ar gyfer defnyddio gweddill y cyllid pdf eicon PDF 475 KB

Cofnodion:

10.

Cyfrifo Sylfaen Treth y Cyngor ar gyfer 2023-24 pdf eicon PDF 253 KB

Cofnodion:

11.

Cynllun Gweithredu Gwella Llywodraethu Corfforaethol ar gyfer cyfnod 2022-2023 1 Ebrill 2022 - 30 Medi 2022 pdf eicon PDF 121 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

12.

Dangosyddion Corfforaethol (1 Ebrill 2022 - 30 Medi 2022) a Dangosyddion Perfformiad Allweddol Lefel Gwasanaeth Cyfarwyddiaeth y Prif Weithredwr ar gyfer Chwarter 2 2022/2023 pdf eicon PDF 336 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

13.

Eitemau brys pdf eicon PDF 212 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

14.

Pwll Nofio Pontardawe - Ariannu gwaith brys

Cofnodion: