Agenda a chofnodion drafft

Moved from 9 Dec, Cyd-bwyllgor Amlosgfa Margam - Dydd Gwener, 2ail Rhagfyr, 2022 2.15 pm

Cyswllt: Tammie Davies 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fudd

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 17 KB

Cofnodion:

Nodwyd y cofnodion.

 

3.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 421 KB

Cofnodion:

Nodwyd y Blaenraglen Waith

4.

Ffïoedd a Thaliadau Amlosgfa Margam ar gyfer 2022-2023 a 2023-2024 pdf eicon PDF 220 KB

Cofnodion:

Rhoddodd swyddogion ddiweddariad am y ffïoedd a'r taliadau ar gyfer 2022/23 a 2023/24, fel y nodwyd yn yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

PENDERFYNWYD: Bod y ffïoedd a'r taliadau ar gyfer 2022/23 a 2023/24, yn cael eu cymeradwyo

 

 

 

 

 

 

5.

Gweithdy'r Rhaglen Gwaith Cyfalaf

Dydd Gwener 20 Ionawr 2023, 2.00pm.

 

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau ddyddiad Gweithdy'r Rhaglen Gwaith Cyfalaf (20 Ionawr 2023), ac roedd ymweliad safle ag Amlosgfa Margam wedi'i drefnu ar gyfer 10 Ionawr 2023, am 2.00pm.

 

6.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100B(4)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

 

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw eitemau brys.