Agenda a Chofnodion

SPECIAL, Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles y Cabinet - Dydd Iau, 23ain Tachwedd, 2023 2.30 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting - Council Chamber, Port Talbot & Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah McCluskie 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

Cytunwyd i benodi'r Cynghorydd J. Hurley yn Gadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

2.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cynghorydd Hurley bawb i'r cyfarfod.

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

4.

Penodi Llywodraethwyr ALl pdf eicon PDF 247 KB

Cofnodion:

Penodi/dileu Llywodraethwyr ALl o'r swyddi canlynol:

 

Penderfynwyd:

 

Ysgol

Dyddiad y Swydd Wag

Penderfyniad

Ysgol Gynradd Abbey

Ar unwaith

Penodi'r Cyng. James Henton

Ysgol Gynradd Baglan

Ar unwaith

Penodi Dr Margarita Shalders

Ysgol Gynradd Cilffriw

Ar unwaith

Penodi yn y dyfodol

Ysgol Gynradd Cilffriw

Ar unwaith

Penodi yn y dyfodol

Ysgol Gynradd Coedffranc

Ar unwaith

Penodi yn y dyfodol

Ysgol Gynradd y Creunant

Ar unwaith

Penodi Mrs. Kirsty Williams Ambrose

Ysgol Gymunedol Cwmtawe

Ar unwaith

Penodi Christopher Truscott

Ysgol Gynradd Eastern

Ar unwaith

Penodi'r Parch. Ben Andrews

Ysgol Gymunedol Llangatwg

Ar unwaith

Penodi Mr Elliot Pittom

Tai'r-gwaith

Ar unwaith

Penodi yn y dyfodol

YG Blaendulais

Ar unwaith

Penodi yn y dyfodol

YG Pontardawe

Ar unwaith

Penodi Mrs. Rhianydd Williams

YG Pontardawe

Ar unwaith

Penodi Mr. Ben Williamson

YG Pontardawe

Ar unwaith

Penodi Mrs. Heather Rees

 

5.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys (boed yn gyhoeddus neu wedi'u heithrio) yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol â Rheoliad 5(4)(b)  Offeryn Statudol 2001 Rhif. 2290 (fel y’i diwygiwyd).

Cofnodion:

Ni ofynnwyd unrhyw eitemau brys