Agenda

Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles y Cabinet - Dydd Iau, 25ain Ebrill, 2024 2.05 pm

Lleoliad: Multi Location Hyrbid Microsoft Teams/Conference Room 2 Ground Floor Port Talbot Civic Centre

Cyswllt: Sarah McCluskie 

Eitemau
Rhif Eitem

Rhan 1

1.

Penodi Cadeirydd

2.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

3.

Datganiadau o fuddiannau

4.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 110 KB

·        13th March 2024

·        14th March 2024

Dogfennau ychwanegol:

5.

Amser Cwestiynau Cyhoeddus

Mae'n rhaid cyflwyno cwestiynau'n ysgrifenedig i'r Gwasanaethau Democrataidd, democratic.services@npt.gov.uk heb fod yn hwyrach na chanol dydd ar y diwrnod gwaith cyn y cyfarfod. Mae'n rhaid i'r cwestiynau ymwneud ag eitemau ar yr agenda. Ymdrinnir â chwestiynau o fewn cyfnod o 10 munud.

Ar gyfer penderfyniad

6.

Cynllun Plant a Phobl Ifanc a Strategaeth Blynyddoedd Cynnar pdf eicon PDF 327 KB

Dogfennau ychwanegol:

Ar gwybodaeth

7.

Cynllun Cyfarwyddiaeth Strategol Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes pdf eicon PDF 192 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys (boed yn gyhoeddus neu wedi'u heithrio) yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol â Rheoliad 5(4)(b)  Offeryn Statudol 2001 Rhif. 2290 (fel y’i diwygiwyd