Agenda

Is-bwyllgor Craffu (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet - Dydd Mawrth, 20fed Chwefror, 2024 2.00 pm

Lleoliad: Microsft Teams Meeting/ Hybrid Meeting in Council Chamber

Cyswllt: Charlotte John 01639 673745 

Eitemau
Rhif Eitem

Rhan 1

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

2.

Datganiadau o fuddiannau

3.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 199 KB

4.

Diweddariad - Parodrwydd am argyfwng pdf eicon PDF 412 KB

5.

Craffu Cyn Penderfynu

·        To select appropriate items from the Cabinet (Policy and Resources) Sub agenda for pre-decision scrutiny (cabinet reports enclosed for Scrutiny Members)

6.

Forward Work Programme 2023/24 pdf eicon PDF 422 KB

7.

Eitemau brys

Any urgent items at the discretion of the Chairperson pursuant to Section 100BA(6)(b) of the Local Government Act 1972 (as amended).

8.

Mynediad i gyfarfodydd

To resolve to exclude the public for the following item(s) pursuant to Section 100A(4) and (5) of the Local Government Act 1972 and the relevant exempt paragraphs of Part 4 of Schedule 12A to the above Act.

Rhan 2

9.

Craffu Eitem/Eitemau Preifat Cyn Penderfynu

·        To select appropriate items from the Cabinet (Policy and Resources) agenda for pre-decision scrutiny (cabinet reports enclosed for Scrutiny Members)