Agenda

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Iau, 21ain Mawrth, 2024 10.00 am

Lleoliad: Multi-Location meeting Council Chamber Port Talbot/Microsoft Teams

Cyswllt: Sarah McCluskie 

Eitemau
Rhif Eitem

Rhan 1

1.

Cyhoeddiad/au y Cadeirydd

2.

Datganiadau o fuddiannau

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 166 KB

4.

Archwilio Cymru - Rheoli Gweithlu Strategol - Ymateb Sefydliadol CBSCNPT pdf eicon PDF 480 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Archwilio Cymru - Rhaglen Waith ac Amserlen - Diweddariad Chwarter 2 pdf eicon PDF 294 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Archwilio Cymru - Adroddiad ac Argymhellion y Gofrestr Rheoleiddwyr pdf eicon PDF 468 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Strategaeth Archwilio Mewnol ddrafft a Chynllun Archwilio Mewnol ar gyfer 2024/25 pdf eicon PDF 768 KB

8.

Adroddiad Diweddaru Chwarterol Archwilio Mewnol pdf eicon PDF 644 KB

9.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100BA(6)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd)

10.

Mynediad i gyfarfodydd

Mae hynny'n unol ag Adran 100A(4) a (5) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, ac eithrio'r cyhoedd am yr eitemau canlynol o fusnes a oedd yn ymwneud â datgelu gwybodaeth wedi'i heithrio'n debygol fel y'i diffinnir ym Mharagraff 12 a 15 o Ran 4 o Atodlen 12A o'r Ddeddf uchod.

Rhan 2

11.

Adroddiad Diweddaru Ymchwiliadau Arbennig (Eithriedig o dan Baragraff 14)